Brener plamenik 121945 M - Gasko gasna i plinska oprema
Brener plamenik 121945 M - Gasko gasna i plinska oprema
Brener plamenik 121945 M - Gasko gasna i plinska oprema
Brener plamenik 121945 M - Gasko gasna i plinska oprema

Brener plamenik 121945 M

Brener  plamenik  121945 M

Anatomska ručica sa štednim ventilom.

Primena

Gasni  plamenik možete  koristiti   za:

 • Popravku u radionicama i domaćinstvu,
 • Popravke drenažnih cevi i slivnika,
 • Odgrejavanje i savijanje metalnih cevi i šipki,
 • Za postavljanje plastičnih pločica, staza na pod i zidove,
 • Skidanje boja i politura,
 • Premaza voska i starog gita,
 • Obradu drveta kod oplemenjivanja nameštaja
 • Takođe se koristi za uklanjanje perja i dlačica sa živine i stoke.
Specifikacija
Gorionik brenera  Ø 55mm
Cev dužine 400 mm
Konekcija za crevo 8 mm
Cena dostave

Gasni  plamenik možete  koristiti   za:

 • Popravku u radionicama i domaćinstvu,
 • Popravke drenažnih cevi i slivnika,
 • Odgrejavanje i savijanje metalnih cevi i šipki,
 • Za postavljanje plastičnih pločica, staza na pod i zidove,
 • Skidanje boja i politura,
 • Premaza voska i starog gita,
 • Obradu drveta kod oplemenjivanja nameštaja
 • Takođe se koristi za uklanjanje perja i dlačica sa živine i stoke.